wb radio Braambos | Radio Artikel
Braambos

Uitzendingen van Braambos zijn ondertiteld via teletekst 888

nav home Home wie zijn we tv radio tijdschrift e-shop contact links
 
Radio
U hebt de uitdrukking vast al wel eens horen vallen op Radio 1: "U kan nu luisteren naar een gastprogramma." Op dinsdagavond is die eer steevast voor het Braambos. Na het nieuws van 20 u.. Braambos is volgens officiële termen een 'katholieke levensbeschouwelijke uitzending'. In de praktijk vertaalt zich dat in 25 minuten radio over het reilen en zeilen van de kerk in Vlaanderen. Verlies daarbij vooral niet uit het oog dat de kerk veel meer is dan hiërarchische structuren. Maar misschien moet u gewoon eens luisteren om dat te ontdekken!
TITEL
1
2
5
7
8
A
B
C
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Canticum Evangelicum
  Carine Devogelaere over het IPB
  Caritas en Cercle zetten honger buitenspel
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechese op zondag
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Catechumenaat
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie
  Causerie Tenhemelopneming van Maria
  Causerie Allerheiligen
  Causerie Allerzielen
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Goede Vrijdag
  Causerie Marc Desmet
  Causerie Marc Desmet
  Causerie Marc Desmet
  Causerie Marc Desmet
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie Myrjam De Keyser bij het feest van Maria Tenhemelopneming
  Causerie op Allerheiligen
  Causerie op Allerheiligen
  Causerie op Allerzielen
  Causerie Pasen
  Causerie Pasen
  Causerie Pinksteren
  Causerie Pinksteren
  Chiro meets Broederlijk Delen
  Christenen in het Midden-Oosten
  Christenen in Iran en Irak: gesprek met Mia Van Olmen
  Christina en Lutgardis
  Cinema met Freddy Sartor
  Close Up
  Close Up
  Close Up
  Close-Up
  Close-Up
  Close-Up
  Close-Up
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Collationes: 40 jaar
  Credo
  Culinair Solidair
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z

Causerie Marc Desmet

Marc Desmet is jezuïet, arts palliatieve zorg én dit jaar ook onze causeur. Dat wil zeggen dat je hem op hoogdagen mag verwachten voor een frisse kijk op oude katholieke feesten. Vanavond zoekt hij naar de betekenis van Jezus' lijden op het kruis.

CAUSERIE GOEDE VRIJDAG 2010
EEN ZELF GEKOZEN DOOD !?
Goeie vrijdag! Veel kans dat het in uw leven een vrijdag is zoals een ander. Niet een absoluut dieptepunt, maar ook geen hoogtepunt, niet noodzakelijk de inleiding op een groot verrassingsweekend, aangeboden via TV.
Christenen kijken op Goede Vrijdag, hoe ze zich ook mogen voelen, naar een man uit de periferie van Palestina die in de hoofdstad door de politiek-religieuze instanties van zijn tijd veroordeeld wordt en op een afschuwelijke manier geëxecuteerd wordt, aan een kruis. Erg, maar wat is de relevantie van zijn dood voor mijn leven, voor mijn tijd- en lotgenoten? Ik zie dat eerlijk gezegd niet zomaar, ook al ben ik christen. Maar juist omdat ik christen ben, wil ik mij vandaag, op Goede Vrijdag, openstellen voor de betekenis van zijn lijden.
Ze zeggen dat Hij ons daardoor verlost heeft. Hoezo? Door de ondraaglijkheid van zijn lijden? Met permissie, maar ik heb veel mensen gezien die nog erger, en vooral veel langer geleden hebben dan Jezus van Nazaret. En overigens, hoe kan zijn lijden het lijden van anderen veranderen?
Ik zie dat niet zomaar, en daarom neem ik een beetje afstand. Achteruitlopend vraag ik me af: Waarom ging Jezus eigenlijk naar Jeruzalem? Hebt u zich dat ook wel eens afgevraagd? Vreemd toch, want volgens het verhaal wist Hij goed wat er kon gebeuren. Herhaaldelijk voorspelde Hij dat Hij daar zou lijden en sterven, en, nog onbegrijpelijker, verrijzen. Jezus had ook niet naar Jeruzalem kunnen gaan, maar neen, 'Hij heeft het zelf gezocht'. Waarom doet een mens zoiets? Zo gezien was het een zelf gekozen dood. Ha, dat kennen we in onze leefwereld, de zelf gekozen dood, al zijn er soorten van zelf gekozen dood.
Jezus' dood is niet die van de zelfmoordterrorist die anderen meesleept in zijn dood. We hebben weinig begrip voor dergelijk religieus fanatisme.
Dan hebben we veel meer begrip voor zelfdoding uit wanhoop en voor de zelf gekozen dood die euthanasie is. Dagelijks kiezen in ons land enkele mensen ervoor dat een arts hen op zachte manier radicaal uit hun lijden verlost. Verlost Jezus (en zijn lijden) mij uit mijn lijden? Hij verlost ons niet uit het lijden, maar misschien inspireert Hij ons om op een andere manier in het lijden te staan. Dat brengt me bij zijn zelfgekozen dood.
Een mens sterft meestal zoals hij geleefd heeft, in die zin is ons leven een lange voorbereiding op de dood. Jezus had van jongsafaan geleefd vanuit de intuïtie dat God pure Liefde is, geen te vrezen rechter. Juist vanuit die verbondenheid zette Hij zich maximaal in voor mensen én voelde Hij zich zeer vrij. Hij merkte echter dat de toen heersende religie een ander beeld van God had, dat ze mensen daardoor niet vrij maakte maar klein hield, en Hij had er alles voor over om duidelijk te maken aan het volk en haar leiders dat dit niet de bedoeling kon zijn. Daarvoor ging Hij naar Jeruzalem. Tot en met zijn dood. Hoe kan een mens nu sterven voor zo iets? Dat is zot, dat is zotte liefde. Het was zijn vorm van zelfbeschikking, zouden we nu zeggen. Het staat met zoveel woorden aan het begin van de voetwassing, het voorspel van zijn lijden. Je leest er: 'Hij stond van tafel op in het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven' ...in het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven: dat is toch zelfbeschikking: God die een mens de vrije keuze geeft. Jezus is tegelijk de mens die niet vergeet dat die vrijheid Hem gegeven is, want ik lees er ook: 'Hij stond van tafel op in het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven én dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde'. Zelfbeschikking vanuit verbinding met de Ander: Hoe actueel om zo te proberen te leven en te lijden.
Jezus sleepte anderen niet mee in Zijn dood maar werd integendeel een meeslepend voorbeeld voor volgelingen, denk maar aan Damiaan van Molokai wiens dood de consequentie was van zijn diepe solidariteit met de melaatsen. En vreemd genoeg, heel Damiaans leven, zijn dood incluis, heeft leven verwekt voor zovelen, tot op vandaag. Naast die grootste belg zijn er echter heel veel grootse belgen die in stilte ervoor kiezen om het lijden en de tragiek van hun liefdeskeuzes te dragen. Jezus deed niet anders, je bent niet alleen. Nog een goeie vrijdag. En... verrassingen zijn toch niet uitgesloten, zelfs in lijden en dood.
Marc Desmet, Goede Vrijdag 2 april 2010

step 6