Braambos

Uitzendingen van Braambos zijn ondertiteld via teletekst 888

nav home Home wie zijn we tv radio tijdschrift e-shop contact links
 
Braambos
ktrc vzw - ktro vzw

Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

tel + 32 (03) 210 08 81

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Braambos-website

U kan deze website raadplegen en de informatie op deze website gebruiken als u de hierna vernoemde algemene voorwaarden respecteert. Braambos kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Braambos. Alle informatie op deze website wordt door de auteurswetgeving beschermd. Als u deze gegevens wil reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet Braambos u eerst hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. U hebt wel het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privť-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken, die u niet zonder toestemming mag gebruiken.
Als u de mogelijkheid geboden wordt om bijdragen voor de website aan te leveren, vrijwaart u Braambos tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar de Braambos-website
Het aanbrengen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de Braambos-websites, kan maar na een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Braambos. U kunt uw verzoek sturen via de contactpagina op deze site met vermelding van het webadres waar u een link naar toe wilt leggen.

Links naar websites beheerd door derden
De Braambos-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Braambos controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Het kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Braambos en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Braambos de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Braambos
Met de informatie op de website wil Braambos u zo nauwkeurig en volledig mogelijk informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Braambos hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiŽle compensatie.
Braambos / KTRC vzw / KTRO vzw, Abdij Vlierbeek 3, 3010 Kessel-lo, tel: 016 77 29 92 en fax: 016 77 29 99.


Verwerking van persoongegevens

Braambos zal de verstrekte persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Braambos geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Braambos persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties waar het mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking
Voor wedstrijden, prijsvragen, spelletjes verwerkt Braambos uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Voor bestellingen verwerkt Braambos uw persoonsgegevens om u de producten te kunnen leveren en u te informeren. Deze informatie wordt opgeslagen in het klantenbestand.
Toelating voor verwerking
Als u uw persoonsgegevens bezorgd, geeft u Braambos uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Braambos uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties waar het mee samenwerkt, dan zal het u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de gegevens die Braambos over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Braambos verwijderd worden. U kunt uw verzoek tot ons richten via de contactpagina op deze site.
Braambos / KTRC vzw / KTRO vzw, Abdij Vlierbeek 3, 3010 Kessel-lo, tel: 016 77 29 92 en fax: 016 77 29 99.
step 6